Szervezet

A Kutatóközpont a Politikai Tanulmányok Tanszék részeként működik, illeszkedve a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szervezeti struktúrájába a hatályos SZMSZ rendelkezései szerint. Humán erőforrás-háttérbázisát a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara biztosítja. A Bölcsészettudományi Kar a rendelkezésre álló szellemi, humán tőkével, amely – a Kutatóközpont interdiszciplináris jellegénél és törekvéseinél fogva – kiegészül a Természettudományi Kar, az Általános Orvostudományi Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar tematikusan kapcsolható potenciáljával (a későbbiekben a műszaki tudományokkal is), országosan újszerű képződményt alkothat, és a hazai afrikanisztika várhatóan meghatározó szereplőjeként képes hozzájárulni a Pécsi Tudományegyetem hosszú távú fejlődéséhez.

Az Afrika Kutatóközpont jelentősége, eddig elért eredmények:

  • Harmadik évfolyamát zárja idén Magyarország egyetlen Afrika-folyóirata, a pécsi alapítású-szerkesztésű-kiadású Afrika Tanulmányok, amely nemcsak unikális a maga nemében, hanem szerzőgárdáját tekintve nemzetközi tudásokat jelenít meg a kontinenssel kapcsolatban a magyar olvasóközönségnek.

  • Az elmúlt időszakban Afrikát érintő témában a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolájában megszületett az első PhD-védés, amelyet hamarosan követhet egy következő, továbbá adott a lehetőség e területen is doktoranduszok felvételére, hiszen a témavezetés garantált.

  • Évek óta az Afrikával foglalkozó kurzusok az oktatott tantárgyak palettáját színesítik – elsősorban társadalomtudományi képzésben résztvevő hallgatók számára.

  • 2007 decemberében Pécs adott otthont a 2. Országos Afrikanisztikai Konferenciának, amelyen az Afrikával foglalkozó hazai szakemberek nagy többsége (közel 80 fő) részt vett.

  • Folyamatosan fejlődnek és szélesednek az afrikai témákat oktató-kutató kollégák külügyminisztériumi, tb. konzuli, nagykövetségi kapcsolatai, amelyekre a jövőbeni építkezés során támaszkodni lehet. Legutóbb a magyarországi dél-afrikai nagykövet járt Pécsett és tartott előadást az „Afrika ma” című kurzus keretében. A nagykövet ígéretet tett arra, hogy a Kutatóközpont beindulását és fejlesztését számos formában (pl. kapcsolatépítéssel, könyvdonációval, stb.) támogatni fogják.

  • Nem utolsó sorban: a 2001-ben létrehozott PTE Afrika-Amerika-Ázsia Universitas Munkacsoport számos interdiszciplináris szakmai-tudományos rendezvényt szervezett és tanulmánykötetet jelentetett meg a témához kapcsolódóan.

  • Afrika Kutatóközpont (c) minden jog fenntartva